Cláraigh don Vóta
Galway County Council Logo
Iarratas ar ainm a iontráil i gclár na dtoghthóirí
Iarr clárú vótálaithe agus an fhoirm seo á húsáid agat. Is próiseas dhá chéim é seo. Ar dtús, cuirfimid litir sa phost le sonraí faoi conas do chlárúchán a dhearbhú ar líne. Nuair a bheidh do dheimhniú curtha isteach agat ag baint úsáide as na dintiúir a chuirtear ar fáil sa litir beidh tú cláraithe. Níl an clárú críochnaithe go dtí go mbeidh an deimhniú críochnaithe.
Sonraí pearsanta
 
 
 
Sonraí Seoladh Socraítear sonraí seoltaí go huathoibríoch nuair a iontrálann tú Eircode. Faigh mo Eircode
 
Má chuaigh tú i mbun cónaithe ag an seoladh thuas le bliain anuas, cén seoladh a bhí agat roimhe seo?
Dáilcheantar Socraítear sonraí toghcheantair go huathoibríoch nuair a iontrálann tú Eircode
Saoránacht
Cé go bhfuil gach cónaitheoir i dteideal a bheith cláraithe, ní mór d’údarás clárúcháin (Comhairle Contae na Gaillimhe) eolas a bheith aige ar do shaoránacht chun na toghcháin ar a bhféadfá vótáil a chinneadh. Seo a leanas an ceart vótála:
  • Féadfaidh saoránaigh na hÉireann vótáil i ngach toghchán agus reifreann
  • Féadfaidh saoránaigh na Breataine vótáil i dtoghcháin Dáil, san Eoraip agus i dtoghcháin áitiúla
  • EU citizens (other than Irish and British citizens) may vote at European and local elections
  • Féadfaidh saoránaigh neamh-AE vótáil i dtoghcháin áitiúla
Clár Eagarthóireachta Optamaithe
Ó 2004, éilítear ar údaráis chlárúcháin dhá leagan den chlár a fhoilsiú - an leagan iomlán agus an leagan in eagar. Liostaíonn an clár iomlán gach duine atá i dteideal vótála agus ní féidir é a úsáid ach chun críche toghcháin nó chun críche reachtúla eile. Sa chlár in eagar tá ainmneacha agus seoltaí daoine ar féidir a gcuid sonraí a úsáid chun críche seachas cuspóir toghcháin nó chun críche reachtúla eile e.g. le haghaidh margaíochta dírí ag eagraíocht tráchtála nó eagraíochta eile. Mura dteastaíonn uait do chuid sonraí a áireamh ar an gclár curtha in eagar, ba cheart duit tic a chur sa bhosca rogha an diúltaithe ábhartha.
Dearbhú Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis a thugtar thuas ceart.
 
   
 
© Comhairle Chontae na Gaillimhe 2021