Restart Grant Plus

The Restart Grant Plus scheme closed at midnight on 31st October.

Enquiries regarding existing applications can be made to RestartGrant@galwaycoco.ie

A new COVID Restrictions Support Scheme (CRSS) was established as part of Budget 2021 on 13th October 2020 and is being operated by the Revenue Commissioners. See Revenue CRSS Overview and Example


Deontas Atosaithe Breisithe

Dhún an Scéim Deontais Atosaithe Breisithe ag meán oíche ar an 31 Deireadh Fómhair.

Is féidir fiosruithe maidir le hiarratais atá déanta cheana féin a chur chuig RestartGrant@galwaycoco.ie

Bunaíodh Scéim nua Tacaíochta um Shrianta COVID (CRSS) mar chuid de Bhuiséad 2021 ar an 13 Deireadh Fómhair 2020 agus is iad na Coimisinéirí Ioncaim atá ina bhun. Féach Forbhreathnú agus Sampla CRSS