Saoráil Faisnéise Iarratas
Galway County Council logo
Gaeilge  |   English

 

Iarratas ar Rochtain ar Thaifid faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Um Shaoráil Faisnéise 1997 An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2003 Leasú

Sonraí an Iarratasóra
 
Ainm*

 
Ríomhphost*
 
 

Details of request
 
De réir Alt 7 den Acht um SF, iarraim rochtain ar thaifid, atá: (Cuir tic mar is cuí)*
Déan cur síos ar na sonraí chomh hiomlán agus is féidir leat. Má tá tú ag lorg eolais phearsanta, luaigh go cruinn an ainm faoina bhfuil na taifid á gcoimeád. Ní bheidh tú de ghnáth tugtar rochtain ar fhaisnéis phearsanta duine éigin eile mura bhfuil tú go bhfuil cead scríofa an duine sin faighte
Sonraí
 
Access method
 
Conas a bheadh ​​ar mhaith leat dúinn chun freagra a thabhairt?
 
Submit